Dobro došli na sajt hemijsko-ekološkog centra. Na ovom sajtu možete naći aktualne informacije vezane za ekologiju kao i rezultate merenja kvaliteta životne sredine u kojoj živimo. Aparati koje posedujemo nam omugućavaju primenu najnovijih metoda hemijskih analiza u cilju detektovanja zagađivača u vodi, vazduhu, zemlji i namirnicama.

Ukoliko u svom životnom okruženju primete neki ekološki problem kontaktiraju tim HEC-a na hecnis09@gmail.com.

Analiza životne sredine na teritoriji grada Niša je studentski projekat u okviru PECD programa podrške obrazovanju u Srbiji, koji sprovodi organizacija „1000 mladih lidera“ uz donaciju Philip Morris Operations a.d.

Hemijska analiza životne sredine se vrši kao deo programa Master studija Departmana za Hemiju koji se razvija u skladu sa smernicama Tempus projekta „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programmes“. 

MCHEM Logo1ec-TEMPUS_en

Aktuelne Vesti

Tromesečni izveštaj o kvalitetu životne sredine

By Hemijsko-ekološki centar | 08/28/2012 22:41
Nakon kraće letnje pauze Hemijsko-ekološki centar nastavlja sa praćenjem stanja kvaliteta vazduha, reke Nišave i zemljišta pored većih puteva u našem gradu. Rezultati koji su dobijeni za reku Nišavu, za jun, jul i avgust mesec, zadovoljavaju propisane vrednosti ispitivanih parametara. Posebna pažnja posvećena je parametrima koji su predhodnih meseci bili povećani i prelazili dozvoljene granične vrednosti. Prema izveštaju iz ove laboratorije ti parametri su u toku ova tri meseca ponovo bili zadovoljavajući.
 

Analiza kvaliteta zivotne sredine- maj 2012. godine

By Hemijsko-ekološki centar | 06/06/2012 21:22

VODA Rezultati hemijske analize površinske vode reke Nišave za mesec maj, pokazuju da kvalitet vode u ovom mesecu nije zadovoljavao...

Dan otvorenih vrata-april 2012.

By Hemijsko-ekološki centar | 05/29/2012 22:46
Još jedna akcija pod nazivom „Dan otvorenih vrata“ održana je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Ovog puta akcija je bila organizovana na otvorenom, u dvorištu fakulteta što je privuklo još veći broj građana da dođu i donesu uzorke izvorske vode, bunarske vode i zemljišta iz njihovih bašti. STA42933

Analiza vazduha- April 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 05/05/2012 14:58

Zbog toplog vremena i završetka grejne sezone, emitovanje štetnih materija, kao što su sumpor- dioksid (SO2) i azot-dioksid (NO2), je značajno smanjeno u poređenju sa zimskim mesecima. Kako su ovo najčešći zagađivači vazduha, u HEC-u se vrši kontinuirano praćenje sadržaja ovih oksida u vazduhu. U toku aprila njihov sadržaj je bio ispod dozvoljenih granica.

Analiza zemljista- April 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 05/05/2012 14:51

Za bašte koje se nalaze pored prometnih puteva veoma je važno meriti sadržaj teških metala u zemljištu, naročito olova, pošto su motorna vozila najveći zagađivači prirode olovom. Ovo je razlog zbog čega se u laboratoriji HEC-a u određenim periodima godine vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura koje ljudi upotrebljavaju u svojoj ishrani.

Analizirana su zemljišta iz bašti pored regionalnog puta Niš-Niška Banja. Rezultati merenja pokazuju da je kvalitet zemljišta u baštama u pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.