Dobro došli na sajt hemijsko-ekološkog centra. Na ovom sajtu možete naći aktualne informacije vezane za ekologiju kao i rezultate merenja kvaliteta životne sredine u kojoj živimo. Aparati koje posedujemo nam omugućavaju primenu najnovijih metoda hemijskih analiza u cilju detektovanja zagađivača u vodi, vazduhu, zemlji i namirnicama.

Ukoliko u svom životnom okruženju primete neki ekološki problem kontaktiraju tim HEC-a na hecnis09@gmail.com.

Analiza životne sredine na teritoriji grada Niša je studentski projekat u okviru PECD programa podrške obrazovanju u Srbiji, koji sprovodi organizacija „1000 mladih lidera“ uz donaciju Philip Morris Operations a.d.

Hemijska analiza životne sredine se vrši kao deo programa Master studija Departmana za Hemiju koji se razvija u skladu sa smernicama Tempus projekta „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programmes“. 

MCHEM Logo1ec-TEMPUS_en

Aktuelne Vesti

Analiza zemljišta- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 04/04/2012 22:17

 Najveći zagađivači prirode olovom su motorna vozila. Nakupljanje olova u biljkama, u blizini

autoputeva zavisi od udaljenosti biljaka od saobraćajnice, pokrivenosti zemljišta biljkama, dužine trajanja vegetacije, pravca i intenziteta vetra. Intenzitet kontaminacije biljaka olovom smanjuje se njihovom udaljenošću od velikih saobraćajnica. Ovo je razlog zbog čega se u laboratoriji HEC-a u određenim periodima godine vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura koje ljudi upotrebljavaju u svojoj ishrani.

Analiza vazduha- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 04/04/2012 22:15

Što se tiče vazduha, građani Niša ne treba da brinu. Sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-
dioksida (NO2), koji su najčešći zagađivači vazduha, je ispod dozvoljenih granica. Ovakvi
rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na toplo vreme i smanjen intenzitet
grejanja. 

Analiza Nišave- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 04/04/2012 22:13

Sa početkom proleća došlo nam je sunčano i toplo vreme. Zbog velike količine padavina tokom 
zimskih meseci i topljenja snežnog pokrivača zbog naglog porasta temperature, u reci Nišavi je došlo do porasta suspendovanih materija. Ovaj porast je bio očekivan i ne prelazi propisane granične vrednosti. Izvršeno je merenje i drugih parametara kvaliteta vode koji se kontinuirano prate u laboratoriji HEC-a i svi se nalaze u dozvoljenim granicama za površinske neprečišćene vode, kakva je i reka Nišava.  

Festival „Nauk nije bauk 4“

By Hemijsko-ekološki centar | 03/28/2012 07:53

Festivala „Nauk nije bauk 4“ koji će biti održan 30. i 31. marta na Elektronskom fakultetu u Nišu. Festival je prethodnih godina imao pozitivan...

Dan otvorenih vrata- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 03/28/2012 07:50

Zbog velikog broja Nišlija koji se odazvao akciji „Dan otvorenih vrata“, tim Hemijsko- ekološkog centra nastavlja da svakog poslednjeg četvrtka u...