Dobro došli na sajt hemijsko-ekološkog centra. Na ovom sajtu možete naći aktualne informacije vezane za ekologiju kao i rezultate merenja kvaliteta životne sredine u kojoj živimo. Aparati koje posedujemo nam omugućavaju primenu najnovijih metoda hemijskih analiza u cilju detektovanja zagađivača u vodi, vazduhu, zemlji i namirnicama.

Ukoliko u svom životnom okruženju primete neki ekološki problem kontaktiraju tim HEC-a na hecnis09@gmail.com.

Analiza životne sredine na teritoriji grada Niša je studentski projekat u okviru PECD programa podrške obrazovanju u Srbiji, koji sprovodi organizacija „1000 mladih lidera“ uz donaciju Philip Morris Operations a.d.

Hemijska analiza životne sredine se vrši kao deo programa Master studija Departmana za Hemiju koji se razvija u skladu sa smernicama Tempus projekta „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programmes“. 

MCHEM Logo1ec-TEMPUS_en

Aktuelne Vesti

Analiza vazduha- Oktobar 2011

By Milos Novicevic | 11/08/2011 22:13

U oktrobru je sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), koji
su najčešći zagađivači vazduha, bio nešto veći u odnosu na prethodne mesece. Ovakvi rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na to da je počela grejna sezona. I pored toga što su vrednosti povišene, one su ispod dozvoljenih granica koje su propisane za ova dva zagađivača, pa građani Niša nemaju razloga za brigu.

Analiza Nišave- Oktobar 2011

By Milos Novicevic | 11/01/2011 14:12

Fizičko-hemijski parametri kvaliteta reke Nišave i Kutinske reka kod uliva u Nišavu, prema ispitivanjima koja su rađena u laboratorijama HEC- a, nalaze se u dozvoljenim granicama. Pesticidi nisu nađeni u ispitivanim uzorcima. Dobijeni rezultati su ispod maksimalnih dozvoljenih vrednosti i za metale cink i bakar. Ovi metali se normalno nalaze u organizmu čoveka, ali prkomerno unošenje može dovesti do određenih poremećaja pa treba biti obazriv....
 

Analiza Nišave- Septembar 2011

By Milos Novicevic | 09/30/2011 01:00

Iako je jesen i zvanično počela pre nekoliko dana, vreme je i dalje sunčano i toplo. Zbog dugog perioda bez padavina u toku avgusta i septembra Kutinska reka je presušila, tako da će ovog meseca građani Niša ostati uskraćeni za rezultate analize vode Kutinske reke. I u toku septembra vodostaj reke Nišave je bio nizak, ali ispitivani parametri ne prelaze dozvoljene vrednosti.

Analiza Nišave- Avgust 2011.

By Milos Novicevic | 09/02/2011 16:10

Rezultati merenja vršeni u laboratoriji Hemijsko-ekološkog centra pokazuju da je kvalitet vode Nišave i Kutinske reke u dozvoljenim granicama. Ispitivani su fizičko-hemijski parametri kvaliteta kod ulivanja u Nišavu, a merenja su zadovoljavajuća i ne odstupaju od granica očekivanih za površinske neprečišćene vode.
 

Šta je pH?

By Hemijsko-ekološki centar | 08/29/2011 21:52

  

pH vrednost predstavlja meru koncentracije vodonikovih jona, a koristi se kao jedan od najvažnijih parametara u ispitivanju kvaliteta kako vode za piće, tako i površinskih voda. pH vrednost je broj bez jedinice, i za poređenje koristi se pH skala koja obuhvata vrednosti od 0 do 14, pa je tako neka sredina kisela ako joj je pH vrednost manja od 7, bazna ako joj pH vrednost veca od 7 i neutralna ako je pH vrednost jednaka 7.