Analiza vazduha- Mart 2012

Created 04/04/2012 22:15

Što se tiče vazduha, građani Niša ne treba da brinu. Sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-
dioksida (NO2), koji su najčešći zagađivači vazduha, je ispod dozvoljenih granica. Ovakvi
rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na toplo vreme i smanjen intenzitet
grejanja. 


Emitovane kisele supstance kao što su SO2 i NO2 mogu dovesti do pojave kiselih kiša. U
atmosferi se mogu zadrzati i do nekoliko dana i za to vreme preći razdaljinu od nekoliko hiljada kilometara. Ovi oksidi u atmosferi mogu preći u odgovarajuće kiseline, nakon čega u vidu padavina dospevaju na površinu zemlje i površinskih voda gde uzrokuju zakiseljavanje sredine. Povećana kiselost sredine dovodi do: povecanja pH i povecanja količine toksicnih metala u vodi što utiče na vodene organizme i biljke koji su osetljivi na takve promene. Ljudi takođe trpe posledice povećane kiselosti zbog konzumiranja površinske ili podzemne vode koje često imaju niži pH i povecanu koncentraciju metala u odnosu na dozvoljene vrednosti.

Svi građani mogu kontaktirati tim HEC-a ukoliko uoče da u njihovom životnom okruženju
postoji neki ekološki problem. Takođe vas pozivamo da uzorke vode i tla koje želite da ispitamo donesete u našu Laboratoriju svakog zadnjeg četvrtka u mesecu od 9 do 14 časova kad je „Dan otvorenih vrata“ Hemijsko-ekološkog centra..

  Parametri   Dozvoljene vrednosti   Merno mesto-
Sinđelićev trg
 koncentracija NO2 (µg/m3)   85   15
 koncentracija SO2 (µg/m3)   125   10