Analiza vazduha- Oktobar 2011

Created 11/08/2011 22:13

U oktrobru je sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), koji
su najčešći zagađivači vazduha, bio nešto veći u odnosu na prethodne mesece. Ovakvi rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na to da je počela grejna sezona. I pored toga što su vrednosti povišene, one su ispod dozvoljenih granica koje su propisane za ova dva zagađivača, pa građani Niša nemaju razloga za brigu.

Želeli bi smo da istaknemo da se o zagađenju vazduha mora voditi računa zato što ovi oksidi zajedno sa česticama čađi i prašinom iz vazduha učestvuju u stvaranju gradskog smoga u toku jesenjih i zimskih meseci. Smog je naročito opasan za asmatičare, decu i starije osobe. Posledice udisanja smoga mogu da budu respiratorne bolesti, astma, oštećenje plućnog tkiva, oštećenje vegetacije. Pored toga smog smanjuje vidljivost i daje mračan i sumoran izgled gradu.
 
 
  Parametri   Dozvoljene vrednosti   Merno mesto-
Sinđelićev trg
 koncentracija NO2 (µg/m3)   85   25
 koncentracija SO2 (µg/m3)   125   20