Dan otvorenih vrata-april 2012.

Created 05/29/2012 22:46
Još jedna akcija pod nazivom „Dan otvorenih vrata“ održana je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Ovog puta akcija je bila organizovana na otvorenom, u dvorištu fakulteta što je privuklo još veći broj građana da dođu i donesu uzorke izvorske vode, bunarske vode i zemljišta iz njihovih bašti. STA42933


U HEC-u su zadovoljni zbog velikog broja Nišlija koji se svakog meseca odaziva ovoj akciji. Ovog meseca, kao i prošlog, veliko interesovanje bilo je za analizu zemljišta, a građane je uglavnom zanimalo da li je njihovo zemljište u bašti kiselo ili bazno, što direktno utiče na pogodnost zemljišta za gajenje određenih vrsta biljaka. Ni broj uzoraka vode nije bio manji nego predhodnih puta. Stanovnici Niša i njegove okoline uglavnom se žale na tvrdoću vode i žele da znaju da li njihova voda možda sadrži neki teški metal.

Kako ovim pregledom nisu obuhvaćeni svi fizički, fizičko-hemijski, hemijski i mikrobiološki parametri potrebni za davanje mišljenja o higijenskoj ispravnosti vode za piće, HEC ne može dati garanciju građanima da koriste ispitanu vodu kao vodu za piće. Rezultati dati ovim izveštajem su informativnog i edukativnog karaktera i imaju cilj da pomognu građanima u razvijanju higijensko-zdravstvene preventive i podignu ekološku svest kod građana Niša.

Ovom prilikom pozivamo građane da u četvrtak 31. maja donesu uzorke izvorske vode, bunarske vode ili zemljišta iz njihovih bašti od 9 do 14 časova u hol Prirodno-matematičkog fakulteta, Višegradska 33. Tim HEC-a besplatno će izvršiti analizu donetih uzoraka i obavestiti građane o eventualnom prisustvu nekih zagađivača. Obaveštavamo vas da će ovo ujedno bit poslednja akcija pred letnju pauzu i pozivamo vas na ponovno druženje u septembru na istom mestu.

STA42934

STA42936