Festival „Nauk nije bauk 4“

Created 03/28/2012 07:53
Festivala „Nauk nije bauk 4“ koji će biti održan 30. i 31. marta na Elektronskom fakultetu u Nišu. Festival je prethodnih godina imao pozitivan uticaj na povećanje zainteresovanosti mladih na jugu Srbije za nauku i naučna istraživanja. HEC tim će udružiti snage sa ostalim studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i maštovitim eksperimentima iz sveta hemije pokazati da nauka nije bauk. Kada se formule pretvore u praksu, sve je mnogo interesantnije i shvatamo da smo ustvari okruženi hemijom.