Analize Nišave

Analiza kvaliteta zivotne sredine- maj 2012. godine

By Hemijsko-ekološki centar | 06/06/2012 21:22

VODA Rezultati hemijske analize površinske vode reke Nišave za mesec maj, pokazuju da kvalitet vode u ovom mesecu nije zadovoljavao...

Analiza Nisave- April 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 05/05/2012 14:44
Hemijsko-ekološki centar već tri godine radi na stalnom praćenju parametara kvaliteta životne sredine u našem gradu. Kao i svakog meseca izvršeno je uzorkovenje reke Nišave kod tvrđavskog mosta. Nakon ispitivanja vode u laboratoriji HEC-a utvrđeno je da su određivani parametri u dozvoljenim granicama za površinske neprečišćene vode, kakva je i reka Nišava.
 

Analiza Nišave- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 04/04/2012 22:13

Sa početkom proleća došlo nam je sunčano i toplo vreme. Zbog velike količine padavina tokom 
zimskih meseci i topljenja snežnog pokrivača zbog naglog porasta temperature, u reci Nišavi je došlo do porasta suspendovanih materija. Ovaj porast je bio očekivan i ne prelazi propisane granične vrednosti. Izvršeno je merenje i drugih parametara kvaliteta vode koji se kontinuirano prate u laboratoriji HEC-a i svi se nalaze u dozvoljenim granicama za površinske neprečišćene vode, kakva je i reka Nišava.  

Rezultati zagadjenosti vode i vazduha- februar 2012

By Milos Novicevic | 03/04/2012 23:06
I pored velike količine snega koja je pala poslednjih meseci parametri kvaliteta vode su ostali u dozvoljenim granicama. Nišava nije bila zaleđena, pa je i uzorkovanje vode bilo moguće.

Ispitivanja HEC-a pokazuju da u reci Nišavi nema većih zagađivača kao što su pesticidi ili teški metali, a nijedan od fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode koji se ispituju u ovoj laboratoriji nije prešao dozvoljene granice.

Rezultati zagadjenosti vode i vazduha- januar 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 02/08/2012 23:17

Tim HEC-a se trudi da svakog meseca, pa i u ovim ledenim januarskim danima, informiše građane Niša o stepenu zagađenja vazduha u gradu i o kvalitetu vode reke Nišave.
 
Nis 04 Miljana Radovic radi analize uzoraka K KamePrema rezultatima dobijenim u laboratoriji HEC-a, stanje kvaliteta vazduha u toku januara je zadovoljavajuće. Ispitivani parametri, sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za ova dva zagađivača.

Ispitivanja HEC-a pokazuju da ni u reci Nišavi nema većih zagađivača kao što su pesticidi ili teški metali, a fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode koji se ispituju u ovoj laboratoriji nalaze u dozvoljenim granicama