Analiza Nisave- April 2012

Created 05/05/2012 14:44
Hemijsko-ekološki centar već tri godine radi na stalnom praćenju parametara kvaliteta životne sredine u našem gradu. Kao i svakog meseca izvršeno je uzorkovenje reke Nišave kod tvrđavskog mosta. Nakon ispitivanja vode u laboratoriji HEC-a utvrđeno je da su određivani parametri u dozvoljenim granicama za površinske neprečišćene vode, kakva je i reka Nišava.
 

Svi građani mogu kontaktirati tim HEC-a ukoliko uoče da u njihovom životnom okruženju postoji neki ekološki problem. Takođe vas pozivamo da uzorke vode i tla koje želite da ispitamo donesete u našu Laboratoriju svakog zadnjeg četvrtka u mesecu od 9 do 14 časova kad je „Dan otvorenih vrata“ Hemijsko-ekološkog centra.


  * Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   7.50
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  458
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 56
 Alkalitet > 175  195
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
8.83
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  9.2
 Biohemijska potrošnja kiseonika 7 - 15 8.67
 Sedimentne materije    0.3
 Suspendovane materije  0 - 100 63