Analiza Nišave- Jul 2011

Created 08/26/2011 08:27
Kao što je i očekivano, vrednosti parametara kvaliteta reke Nišave za jul mesec ne razlikuju se mnogo od vrednosti dobijenih u prethodnom mesecu. Pored povećane vrednosti za potrošnju kalijum- permanganata i smanjene koncentracije kiseonika u vodi u odnosu na maksimalnu dozvoljenu vrednost, vrednosti ostalih ispitivanih parametara nalaze se u dozvoljenim granicama....

Zbog pretežno visokih temperatura u ovom periodu godine dolazi do isparavanja vode, pa je nivo reke Nišave smanjen. Tako da je sva količina organske materije koja se nalazi u reci sada rastvorena u manjoj količini vode što je dovelo do porasta koncentracije organske materije. Ovaj porast koncentracije organske materije je istovremeno doveo do povećane potrošnje kalijum-permanganata i smanjene koncentracije kiseonika u reci Nišavi.
 
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
Uliv Kutinske reke u Nišavu
 pH   6,5- 9,0   6.91
prečišćena voda
(redovne prilike)
7.57
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  320
prečišćena voda
(redovne prilike)
386
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 30 35
 Alkalitet > 175  185 170
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
9.74
 
 6.96
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  23.12 21.54
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15    
 Sedimentne materije    Nisu  pronađene Nisu  pronađene 
 Suspendovane materije  0 - 100  11  10