Analiza Nišave- Jun 2011

Created 07/24/2011 13:32
 Rezultati analize Nišаve i Kutinske reke  zadovoljavaju propisane vrednosti ispitivanih parametara, osim vrednosti za potrošnju kalijum-permanganata.Povećanje vrednoti za potrošnju kalijum-permanganata može se objasniti smanjenim vodostajem reke Nišave u letnjim mesecima....
Tim Hemijsko-ekološkog centra se u ovim vrelim letnjim danima trudi da informiše svoje sugrađane o stanju kvaliteta reke Nišave i Kutinske reke. Rezultati koji su dobijeni zadovoljavaju propisane vrednosti ispitivanih parametara, osim vrednosti za potrošnju kalijum-permanganata.
 
Povećanje vrednoti za potrošnju kalijum-permanganata može se objasniti smanjenim vodostajem reke Nišave u letnjim mesecima, tako da je zbog manje količine vode povećan sadržaj organske materije. U prilog tome govori i smanjena koncentracija kiseonika u vodi u odnosu na maksimalnu dozvoljenu vrednost.
 
Kiseonik koji se nalazi rastvoren u vodi troši se za oksidaciju organske materije u vodi usled njenog razlaganja. Smanjenje kiseonika u vodi otežava život vodenim organizmima, pa može dovesti do trajnog poremećaja ekološke ravnoteže. Zbog toga kvantitativno određivanje kiseonika u vodi ima veliku važnost. Prisustvo rastvorenog kiseonika u otpadnim vodama je poželjno jer sprečava pojavu neprijatnih mirisa. Visoke vrednosti rastvorenog kiseonika ipak nisu poželjne u vodama za industrijsku primenu i za primenu u domaćinstvima jer pojačava koroziju gvožđa i čelika u distribucionom sistemu i bojlerima.
 
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
Uliv Kutinske reke u Nišavu
 pH   6,5- 9,0   7,42
prečišćena voda
(redovne prilike)
8.10
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  379
prečišćena voda
(redovne prilike)
370
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 30 25
 Alkalitet > 175  185 175
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
10.35
 
 10,35
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  22,12 20,54
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15  8.27  9,32
 Sedimentne materije    Nisu  pronađene Nisu  pronađene 
 Suspendovane materije  0 - 100  12  10