Analiza Nišave- Maj 2011

Created 07/13/2011 10:28

Rezultati za mesec maj pokazuju da se neke vrednosti ne nelaze u dozvoljenim granicama na nekim delovima toka reke Nišave. Npr. vrednosti za potrošnju kalijum permanganata se povećavaju idući od uliva Kutinske reke u Nišavu, preko uzoraka uzetih kod Tvrđavskog mosta i u Popovcu, do samog ušća Nišave u Moravu. Ova vrednost nam pokazuje da voda sadrži organske supstance ljudskog, životinjskog, biljnog ili industrijskog porekla....

Iako je počelo leto i vreme je za odmore, tim Hemijsko-ekološkog centra i dalje vredno
radi na ispitivanju kvaliteta reke Nišave. Rezultati za mesec maj pokazuju da se neke vrednosti ne nelaze u dozvoljenim granicama na nekim delovima toka reke Nišave. Npr. vrednosti za potrošnju kalijum permanganata se povećavaju idući od uliva Kutinske reke u Nišavu, preko uzoraka uzetih kod Tvrđavskog mosta i u Popovcu, do samog ušća Nišave u Moravu. Ova vrednost nam pokazuje da voda sadrži organske supstance ljudskog, životinjskog, biljnog ili industrijskog porekla. Uzorci Nišave kod Popovca i na ulivu u Moravu prelaze dozvoljene vrednosti za ovaj parametar. Ovo se verovatno može objasniti povećanjem broja zagadjivača reke od izvora do ušća. Urbana naselja zagađuju vode preko svojih kanalizacionih izliva koji se direktno ulivaju u reku. U kanalizacionim otpadnim vodama mogu se naći različite organske tečnosti, deterdđenti, ali i hemijska sredstva iz mnogobrojnih manjih industrijskih i zanatskih organizacija koje svoje otpadne vode priključuju na kanalizaciju naselja. Kao potvrda povećane koncentracije organske materije u vodi je i smanjena koncentracija kiseonika. Rastvoreni kiseonik se troši pri raspadanju, tj. degradaciji organske materije u vodi.
 
Fizičko-hemijski parametri kvaliteta reka Nišave, Morave i Kutinske reka kod uliva u Nišavu, prema ispitivanjima koja su rađena u laboratorijama Hemijsko-ekološkog centra, nalaze se u dozvoljenim granicama. Pesticidi nisu nađeni u ispitivanim uzorcima. Dobijeni rezultati su ispod maksimalnih dozvoljenih vrednosti za metal cink (redovne prilike – 5mg/dm3). Kutinska reka ima najniži sadržaj cinka, dok Nišava kod Popovca ima najviši sadržaj cinka, što je očekivano zbog blizine ušća reke Nišave u Moravu.
 
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
Uliv Kutinske reke u Nišavu
 pH   6,5- 9,0   8,09
prečišćena voda
(redovne prilike)
7,63
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  383
prečišćena voda
(redovne prilike)
374
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 25 37,5
 Alkalitet > 175  172,5 175
 Koncetracija cinka < 5   0.011  0.005
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  8,85
neprečišćena voda
(redovne prilike)
7,27
neprečišćena voda
(redovne prilike)
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15  Ispod granice detekcije  Ispod granice detekcije
 Sedimentne materije    0,1  0,1
 Suspendovane materije  0 - 100  40  39


  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Popovac
Merno mesto
Ušće
 pH   6,5- 9,0   6,81
prečišćena voda
(redovne prilike)
6,91
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  320
prečišćena voda
(redovne prilike)
368
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 32,5 32
 Alkalitet > 175  172,5 171
 Koncetracija cinka < 5  0.015  nije merena
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  15,49 19,5
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15 2 2
 Sedimentne materije    0,8  0,6
 Suspendovane materije  0 - 100  65,3 22,4
 Pesticidi    Nisu mereni Nisu nađeni u ispitivanim uzorcima