Analiza Nišave- Mart 2012

Created 04/04/2012 22:13

Sa početkom proleća došlo nam je sunčano i toplo vreme. Zbog velike količine padavina tokom 
zimskih meseci i topljenja snežnog pokrivača zbog naglog porasta temperature, u reci Nišavi je došlo do porasta suspendovanih materija. Ovaj porast je bio očekivan i ne prelazi propisane granične vrednosti. Izvršeno je merenje i drugih parametara kvaliteta vode koji se kontinuirano prate u laboratoriji HEC-a i svi se nalaze u dozvoljenim granicama za površinske neprečišćene vode, kakva je i reka Nišava.  

Svi građani mogu kontaktirati tim HEC-a ukoliko uoče da u njihovom životnom okruženju
postoji neki ekološki problem. Takođe vas pozivamo da uzorke vode i tla koje želite da ispitamo donesete u našu Laboratoriju svakog zadnjeg četvrtka u mesecu od 9 do 14 časova kad je „Dan otvorenih vrata“ Hemijsko-ekološkog centra.

  * Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   7.23
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  448
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 42
 Alkalitet > 175  185
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
9.13
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  9.5
 Biohemijska potrošnja kiseonika 7 - 15 8.50
 Sedimentne materije    0.4
 Suspendovane materije  0 - 100 65