Analiza Nišave- Oktobar 2011

Created 11/01/2011 14:12

Fizičko-hemijski parametri kvaliteta reke Nišave i Kutinske reka kod uliva u Nišavu, prema ispitivanjima koja su rađena u laboratorijama HEC- a, nalaze se u dozvoljenim granicama. Pesticidi nisu nađeni u ispitivanim uzorcima. Dobijeni rezultati su ispod maksimalnih dozvoljenih vrednosti i za metale cink i bakar. Ovi metali se normalno nalaze u organizmu čoveka, ali prkomerno unošenje može dovesti do određenih poremećaja pa treba biti obazriv....
 

Bakar se smatra jednim od esencijalnih mikroelemenata u organizmu čoveka, životinja i mnogih biljaka. U organizmu čoveka uglavnom ulazi u sastav mišića i kostiju. Njegova koncentracija je najveća u jetri, mozgu, bubrezima i srcu. Trovanje bakrom je retka pojava, ali se može javiti ukoliko se unosi više od 200 mg bakra dnevno. Tada može doći do mučnine, povraćanja, bolova u stomaku, dijareje, bolova u mišićima i glavobolje.
 
Cink je takođe poznat kao esencijalni mikroelement za biljke, životinje i čoveka. Od ukupnog
sadržaja cinka oko 60% se nalazi u mišićima, 30% u kostima i oko 6% u koži. Višak cinka
u organizmu se retko javlja jer je povećan unos (preko 200 mg) praćen bolovima u stomaku,
mučninom i povraćanjem. Drugi simptomi uključuju dehidrataciju organizma, letargiju,
anemiju i nesvesticu. Dugotrajno unošenje većih količina cinka u organizam može uzrokovati
nedostatak bakra u organizmu. Ovo se može javiti ukoliko se dnevno unosi preko 25 mg cinka. Povećan unos cinka u trunoći može biti štetno za plod.Što se tiče biljnog i životinjskog sveta u vodi, prisustvo ovih metala u povećanim količinama može dovesti do usporenog rasta biljaka i riba.
 
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   7.43
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  456
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 40
 Alkalitet > 175  180
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
8.86
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  9.1
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15  8.0
 Sedimentne materije    0.1
 Suspendovane materije  0 - 100  40
 koncetracija cinka  < 1  0.011
 Koncetracija bakra  < 0.1  0.01