Analiza Nišave- Septembar 2011

Created 09/30/2011 01:00

Iako je jesen i zvanično počela pre nekoliko dana, vreme je i dalje sunčano i toplo. Zbog dugog perioda bez padavina u toku avgusta i septembra Kutinska reka je presušila, tako da će ovog meseca građani Niša ostati uskraćeni za rezultate analize vode Kutinske reke. I u toku septembra vodostaj reke Nišave je bio nizak, ali ispitivani parametri ne prelaze dozvoljene vrednosti.

Istakli bismo da je količina kisonika u vodi jako važna, pre svega jer se on troši za oksidaciju
organske materije u vodi. Smanjenje kiseonika u vodi otežava život vodenim organizmima, pa može dovesti do trajnog poremećaja ekološke ravnoteže. Zbog toga određivanje kiseonika u vodi ima veliku važnost. Prisustvo rastvorenog kiseonika u otpadnim vodama je poželjno jer sprečava pojavu neprijatnih mirisa. Visoke vrednosti rastvorenog kiseonika ipak nisu poželjne u vodama za industrijsku primenu i za primenu u domaćinstvima jer pojačava koroziju gvožđa i čelika u distribucionom sistemu i bojlerima.
 
Još jedan veoma važan parametar za površinske vode je pH vrednost. Ona ima značajnu ulogu u odigravanju hemijskih i bioloških procesa u vodi. Od pH vrednosti zavisi i rast i razvoj biosveta vode, posebno riba. Ako pH vrednost vode padne ispod 6, dolazi do uginuća puževa i ljuskara, dok pri vrednostima manjim od 5,5 dolazi do pomora pastrmke i lososa. Ukoliko vrednost bude manja od 5, ili čak i 4,5, što predstavlja već jako kiselu sredinu, dolazi do uginuća smuđa, štuke i jegulje. Prema klasifikaciji površinskih voda u I i II grupu spadaju vode čija se pH vrednost kreće u opsegu 6,8 do 8,5, dok u III i IV klasu spadaju vode čija je pH vrednost u opsegu od 6,0 do 9,0.
 

Svi građani mogu kontaktirati tim HEC-a ukoliko uoče da u njihovom životnom okruženju
postoji neki ekološki problem. Takođe vas pozivamo da uzorke vode i tla koje želite da ispitamo donesete u našu Laboratoriju svakog zadnjeg četvrtka u mesecu od 9 do 14 časova kad je „Dan otvorenih vrata“ Hemijsko-ekološkog centra. 
 
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   7.22
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  447
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 40
 Alkalitet > 175  180
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
9.13
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  9.3
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15  8.50
 Sedimentne materije    Nisu  pronađene
 Suspendovane materije  0 - 100  10