Rezultati zagadjenosti vode i vazduha- januar 2012

Created 02/08/2012 23:17

Tim HEC-a se trudi da svakog meseca, pa i u ovim ledenim januarskim danima, informiše građane Niša o stepenu zagađenja vazduha u gradu i o kvalitetu vode reke Nišave.
 
Nis 04 Miljana Radovic radi analize uzoraka K KamePrema rezultatima dobijenim u laboratoriji HEC-a, stanje kvaliteta vazduha u toku januara je zadovoljavajuće. Ispitivani parametri, sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za ova dva zagađivača.

Ispitivanja HEC-a pokazuju da ni u reci Nišavi nema većih zagađivača kao što su pesticidi ili teški metali, a fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode koji se ispituju u ovoj laboratoriji nalaze u dozvoljenim granicama

* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti

Rezultati merenja zagadjenosti Nisave:

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   7.25
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  352
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 15
 Alkalitet > 175  230
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
8.50
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  9
 Koncetracija P u vodi < 0.15 0.015
 Sedimentne materije    0.5
 Suspendovane materije  0 - 100 51


Rezultati merenja zagadjenosti vazduha:

  Parametri   Dozvoljene vrednosti   Merno mesto-
Sinđelićev trg
 koncentracija NO2 (µg/m3)   85   49.50
 koncentracija SO2 (µg/m3)   125   57.50