Analiza zemljista- April 2012

Created 05/05/2012 14:51

Za bašte koje se nalaze pored prometnih puteva veoma je važno meriti sadržaj teških metala u zemljištu, naročito olova, pošto su motorna vozila najveći zagađivači prirode olovom. Ovo je razlog zbog čega se u laboratoriji HEC-a u određenim periodima godine vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura koje ljudi upotrebljavaju u svojoj ishrani.

Analizirana su zemljišta iz bašti pored regionalnog puta Niš-Niška Banja. Rezultati merenja pokazuju da je kvalitet zemljišta u baštama u pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.
 

Svi građani mogu kontaktirati tim HEC-a ukoliko uoče da u njihovom životnom okruženju postoji neki ekološki problem. Takođe vas pozivamo da uzorke vode i tla koje želite da ispitamo donesete u našu Laboratoriju svakog zadnjeg četvrtka u mesecu od 9 do 14 časova kad je „Dan otvorenih vrata“ Hemijsko-ekološkog centra.
 
 
  Parametri   Referentne vrednosti   Regionalni put Niš- Nišla Banja 
 pH Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  7,54
 Provodljivost   Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  431
 Koncetracija olova
 
  100 mg/kg 20
 Koncetracija bakra
 
  100mg/kg 7