Analiza zemljišta- Mart 2012

Created 04/04/2012 22:17

 Najveći zagađivači prirode olovom su motorna vozila. Nakupljanje olova u biljkama, u blizini

autoputeva zavisi od udaljenosti biljaka od saobraćajnice, pokrivenosti zemljišta biljkama, dužine trajanja vegetacije, pravca i intenziteta vetra. Intenzitet kontaminacije biljaka olovom smanjuje se njihovom udaljenošću od velikih saobraćajnica. Ovo je razlog zbog čega se u laboratoriji HEC-a u određenim periodima godine vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura koje ljudi upotrebljavaju u svojoj ishrani.

Rezultati merenja pokazuju da je kvalitet zemljišta u baštama pored regionalnih puteva u pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.

Svi građani mogu kontaktirati tim HEC-a ukoliko uoče da u njihovom životnom okruženju
postoji neki ekološki problem. Takođe vas pozivamo da uzorke vode i tla koje želite da ispitamo donesete u našu Laboratoriju svakog zadnjeg četvrtka u mesecu od 9 do 14 časova kad je „Dan otvorenih vrata“ Hemijsko-ekološkog centra.
 
 
  Parametri   Referentne vrednosti   Regionalni put Niš- Nišla Banja  Regionalni put Niš- Knjaževac
 pH Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  7,40 7,75
 Provodljivost   Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  452 432
 Koncetracija olova   100 mg/kg 21 19
 Koncetracija bakra   100mg/kg 8 7