Analiza zemljišta- Oktrobar 2011

Created 11/08/2011 22:20

Rezultati merenja  pokazuju da je i kvalitet zemljišta u baštama pored regionalnih puteva Niš – Niška Banja i Niš – Knjaževac pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.

 Teški metali se prirodno nalaze u zemljištu, u određenim koncentracijama. Olovo je najrasprostranjeniji toksični element. Glavni izvor zagađenja životne sredine su automobili na benzin koji sadrži olovo. Izlaganje relativno visokom sadržaju olova negativno deluje na korenov sistem, dovodi do smanjenja rasta i površine listova kod biljaka pa nije povoljno da se ovaj metal nađe u većim koncentracijama u zemljitu.
 
 
  Parametri   Referentne vrednosti   Regionalni put Niš- Nišla Banja  Regionalni put Niš- Knjaževac
 pH Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  7,48 7,78
 Provodljivost   Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  462 412
 Koncetracija olova   100 mg/kg 18 4
 Koncetracija bakra   100mg/kg 15 6