Rezultati zagadjenosti vode i vazduha- februar 2012

Created 03/04/2012 23:06
I pored velike količine snega koja je pala poslednjih meseci parametri kvaliteta vode su ostali u dozvoljenim granicama. Nišava nije bila zaleđena, pa je i uzorkovanje vode bilo moguće.

Ispitivanja HEC-a pokazuju da u reci Nišavi nema većih zagađivača kao što su pesticidi ili teški metali, a nijedan od fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode koji se ispituju u ovoj laboratoriji nije prešao dozvoljene granice.
Što se tiče kvaliteta vazduha u toku februara, nema razloga za brigu. Grejanje iz gradske toplane je bilo pojačano zbog velikog minusa, ali i pored toga ispitivani parametri, sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za ova dva zagađivača.
 
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   7.18
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  320
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 25
 Alkalitet > 175  240
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
8.50
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  10
 Koncetracija P u vodi < 0.15 0.023
 Sedimentne materije    0.5
 Suspendovane materije  0 - 100 68
  Parametri   Dozvoljene vrednosti   Merno mesto-
Sinđelićev trg
 koncentracija NO2 (µg/m3)   85   45
 koncentracija SO2 (µg/m3)   125   53