Miloš Novićević


Image of 165719_477386502412_711417412_6318462_4902066_n
Име и презиме:  Милош Новићевић
Звање: Студент основних студија
Е- маил:
Сајт
m.novicevic@gmail.com
www.milosnovicevic.com
 
Tелефон: +381 18 533-014 (fax)
Адреса: Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
Одсек за хемију
Вишеградска 33,  18000 Ниш, Србија
Kабинет: 307, Ћирила и Методија 2.
 

 
Претходни Следећи