Provodljivost vode


Provodljivost predstavlja električno svojstvo vode. Voda i vodeni rastvori u zavisnosti od
koncentracije jona mogu da provode struju. Provodljivost zavisi od jona prisutnih u vodi, od
koncentracije jona, pokretljivosti i naelektrisanja jona, kao i od temperature na kojoj se određuje provodljivost. U SI sistemu jedinica, provodljivost se izražava u simensima (S). Obično se meri specifična provodljivost koja se izražava u μS/cm.

Maksimalno dopuštene vrednosti elektroprovodljivosti za vodu

Flaširana prirodna voda Prečiđćena voda(redovne prilike) Neprečišćena voda(redovne prilike) Vanredne prilike
do 300 mScm1 do 500 mScm1 do 600 mScm1 do 1500 mScm1