Vazduh u Nišu

Analiza kvaliteta zivotne sredine- maj 2012. godine

By Hemijsko-ekološki centar | 06/06/2012 21:22

VODA Rezultati hemijske analize površinske vode reke Nišave za mesec maj, pokazuju da kvalitet vode u ovom mesecu nije zadovoljavao...

Analiza vazduha- April 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 05/05/2012 14:58

Zbog toplog vremena i završetka grejne sezone, emitovanje štetnih materija, kao što su sumpor- dioksid (SO2) i azot-dioksid (NO2), je značajno smanjeno u poređenju sa zimskim mesecima. Kako su ovo najčešći zagađivači vazduha, u HEC-u se vrši kontinuirano praćenje sadržaja ovih oksida u vazduhu. U toku aprila njihov sadržaj je bio ispod dozvoljenih granica.

Analiza vazduha- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 04/04/2012 22:15

Što se tiče vazduha, građani Niša ne treba da brinu. Sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-
dioksida (NO2), koji su najčešći zagađivači vazduha, je ispod dozvoljenih granica. Ovakvi
rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na toplo vreme i smanjen intenzitet
grejanja. 

Rezultati zagadjenosti vode i vazduha- januar 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 02/08/2012 23:17

Tim HEC-a se trudi da svakog meseca, pa i u ovim ledenim januarskim danima, informiše građane Niša o stepenu zagađenja vazduha u gradu i o kvalitetu vode reke Nišave.
 
Nis 04 Miljana Radovic radi analize uzoraka K KamePrema rezultatima dobijenim u laboratoriji HEC-a, stanje kvaliteta vazduha u toku januara je zadovoljavajuće. Ispitivani parametri, sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za ova dva zagađivača.

Ispitivanja HEC-a pokazuju da ni u reci Nišavi nema većih zagađivača kao što su pesticidi ili teški metali, a fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode koji se ispituju u ovoj laboratoriji nalaze u dozvoljenim granicama

Analiza vazduha- Decembar 2011

By Hemijsko-ekološki centar | 12/29/2011 16:56
U vazduhu koji udišu Nišlije, sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), najčešćih zagađivača vazduha, prema rezultatima merenja vršenim u laboratoriji Hemijsko- ekološkog centra (HEC-a) tokom decembra je u dozvoljenim granicama i pored toga što je grejna sezona u toku. Čestice čađi i prašine iz vazduha sa ovim oksidima učestvuju u stvaranju gradskog smoga, zato želimo da istaknemo da se mora voditi računa o koncentraciji ovih oksida u vazduhu.