Vazduh u Nišu

Analiza vazduha- Novembar 2011

By Milos Novicevic | 12/04/2011 21:45
Prema rezultatima dobijenim u laboratoriji HEC-a, stanje kvaliteta vazduha u toku novemba je zadovoljavajuće. Ispitivani parametri (sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida(NO2)) su daleko ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za ova dva zagađivača.

Analiza vazduha- Oktobar 2011

By Milos Novicevic | 11/08/2011 22:13

U oktrobru je sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), koji
su najčešći zagađivači vazduha, bio nešto veći u odnosu na prethodne mesece. Ovakvi rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na to da je počela grejna sezona. I pored toga što su vrednosti povišene, one su ispod dozvoljenih granica koje su propisane za ova dva zagađivača, pa građani Niša nemaju razloga za brigu.